Friday, August 10, 2007

PERKEMBANGAN TERKINI 'TiNTA'

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Mesyuarat AJK TiNTA yang ketiga, yang telah diadakan pada Jam 8.30, 10hb. Julai 2007 di Tingkat 9, Perbadanan Nasional Berhad telah bersetuju secara majoritinya mengubah nama 'TiNTA' kepada 'TEKTRA'.

Perubahan ini dilakukan dengan mengambilkira pandangan-pandangan ahli yang hadir yang terdiri daripada pelbagai kumpulan tahun pelajar, dari kumpulan 76/78 sehingga 82/83. Mesyuarat bersetuju nama 'TEKTRA' difikirkan lebih dekat dengan Sekolah Menengah Teknik Terengganu daripada segi sebutannya, berbanding dengan 'TiNTA'.

Sekian terima kasih.Setiausaha TEKTRA
11.55 pm.